Sản phẩm của chúng tôi

Được khách hàng quốc tế công nhận cao. Được thực hiện dựa trên quan điểm chăm sóc bắt đầu từ nguyên liệu thô đến thành phẩm. An toàn thực phẩm, chất lượng tốt nhất và sự hài lòng tối đa của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi.

Bao/Túi dệt BOPP

Không chỉ là in ấn thông thường mà nó tạo ra cái nhìn thực tế ở dạng hoàn thiện bóng hoặc mờ. Nó có thể nâng cao tính độc đáo của bạn và tạo ra thương hiệu cao cấp. Chúng tôi có thể in tối đa 10 màu với máy in ống đồng cập nhật. Loại bao dệt BOPP hay bao dệt BOPP này được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là trong thực phẩm tiêu dùng, thức ăn vật nuôi, thức ăn thủy sản và các sản phẩm bao bì cao cấp.

Túi dệt BOPP của chúng tôi là cái nhìn thực tế. Tất cả đều có thể được thiết kế theo yêu cầu riêng và được phục vụ trong các cách đóng khác nhau, không chỉ may tiêu chuẩn mà còn dễ dàng mở ra hoặc kiểu kẹp có thể dán nhiệt. Nó cũng có thể bao gồm như tay cầm, dập hoặc chèn lớp lót.

Home