Sản phẩm của chúng tôi

Được khách hàng quốc tế công nhận cao. Được thực hiện dựa trên quan điểm chăm sóc bắt đầu từ nguyên liệu thô đến thành phẩm. An toàn thực phẩm, chất lượng tốt nhất và sự hài lòng tối đa của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi.

Bao in nửa tone màu

Túi in nửa tông màu mang đến sự khác biệt trong thiết kế màu xám trông thực tế. Túi chắc chắn và bền.

Kỹ thuật độc đáo của chúng tôi trong việc tạo ra kiểu in nửa tông màu đặc biệt trên công nghệ flexo, tạo ra một cái nhìn cổ điển và thực tế đồng thời mang lại sự khác biệt cho thương hiệu của khách hàng và làm cho bao bì của bạn trở nên hấp dẫn hơn những bao bì khác với mức giá có giá trị được cung cấp.

Home